NORMA EXPERT


Program Norma Expert to najnowocześniejszy program do kosztorysowania, będący następcą popularnej Normy PRO. Od swojej premiery w 2010 roku, Norma Expert jest regularnie, co kwartał aktualizowana abonamentem Buduj z Głową.

Aktualna wersja programu to:

Norma EXPERT 5.8.400 - listopad 2017


W tej wersji wprowadzono następujące zmiany:

Program główny:

 1. W oknie "Opcje programu" dodano opcję wymuszającą pamiętanie dla kosztorysu stanu zwinięcia elementów widoku.

 2. Dodano opcję umożliwiającą wyłączenie liczenia narzutów od wybranego nakładu.

 3. Umożliwiono przypisywanie kategorii do pozycji z błędami przy sprawdzaniu kosztorysu.

 4. Do okna "Usuń z kosztorysu" dodano opcję "Znaczniki pozycji".

 5. Wprowadzono operację pozwalającą przywrócić z katalogu tylko opis pozycji.

 6. W oknie "Wybór ceny nakładu" dodano informację o aktualnej wartości nakładu w kosztorysie.

 7. W panelu nawigacyjnym kosztorysu dodano przycisk umożliwiający zwijanie i rozwijanie działów.

 8. W oknie "Opcje programu" dodano przycisk umożliwiający przejście do lokalizacji kopii awaryjnych.

 9. Zmieniono na wielkie litery opisy kart widoków na wstążce poleceń.

 10. Poprawiono wyszukiwanie tekstów w kosztorysach w danych strony tytułowej.

 11. W panelu właściwości nakładu dodano pole "Data ceny".

 12. Zablokowano możliwość modyfikacji cen wariantowych nakładów w kosztorysach zabezpieczonych hasłem przed edycją.

 13. Poprawiono zapis własnych zestawień kolumn na widokach przedmiaru i kosztorysu.

 14. Poprawiono prezentację wiersza automatycznego filtra w oknie wstawiania pozycji oraz w menedżerze katalogów.

 15. Poprawiono obsługę mechanizmu aktualizacji klucza wywołanego z poziomu komunikatu informującego o warunkowej pracy programu.

 16. Usunięto zbędny komunikat informujący o konieczności aktualizacji klucza sprzętowego, pojawiający się losowo przy zamykaniu programu.

 17. W oknie "Zapisz kosztorys" przywrócono prezentacje opcji "Zachowaj jako przedmiar" oraz "Zapisz opisy pozycji z nazwami RMS", które nie były dostępne w przypadku pracy z plikami *.ATH i *.ATH2.

 18. Poprawiono wczytywanie danych z katalogów do pozycji uproszczonych. Program nie uwzględniał typu pozycji i wprowadzał dodatkowo nakłady.

 19. Poprawiono rozmieszczenie przycisków w oknie "Edycja kodów CPV".


Wydruki:

 1. Nowe opcje wspólne wydruków: wyróżnianie czerwonym kolorem zerowych i ujemnych wartości oraz drukowanie kursywą pozycji składowych pozycji scalonych.

 2. Poprawiono odświeżanie zmodyfikowanych tytułów wydruków w spisie treści.

 3. Dodano możliwość zmiany wyrównania danych w polu "Ogółem" na wydruku podsumowania.

 4. Poprawiono prezentację kosztorysu ofertowego oraz podsumowań w formie skróconej na mapie dokumentu podglądu wydruku.

 5. Zmieniono tytuł wiersza opisu kosztorysu na wydruku przedmiaru.

 6. Przywrócono możliwość wydruku grafik w szablonie kosztorysu ofertowego.


Importy/eksporty:

 1. Umożliwiono zapis "Charakterystyki obiektów" w formatach *.ATH i *.ATH2.

 2. Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.


Menedżer katalogów:

 1. Poprawiono prezentację panelu "Szczegóły nakładu" w menedżerze katalogów.

 2. Uwzględniono obsługę opcji "Opóźnienie pokazywania dymków" w menedżerze cenników.


Import cenników:

 1. W oknie "Import wskaźników narzutów" dodano informację o wyniku automatycznego rozpoznania formatu.


Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR AT-38 - poprawiono błędne czterocyfrowe kody sprzętu.

 • KNR 5-26 0603 - poprawiono j.m. prefabrykowanych fundamentów.

 • KNR 5-26 0701 - poprawiono numerację pozycji.

 • TZKNBK X - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.

 • TZKNBK XI - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.

 • KNR 2-21 03 - poprawiono część opisową zgodnie z wyd. III.

 • KNR AT-38 0205 - poprawiono nakłady tynków.


sklep norma expert
demo norma expert
kurs norma expert
infolinia handlowa
Zapraszamy do naszych oddziałów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00