NORMA EXPERT


Program Norma Expert to najnowocześniejszy program do kosztorysowania, będący następcą popularnej Normy PRO. Od swojej premiery w 2010 roku, Norma Expert jest regularnie, co kwartał aktualizowana abonamentem Buduj z Głową.

Aktualna wersja programu to:

Norma EXPERT 5.9.100 - luty 2018


W tej wersji wprowadzono następujące zmiany:

Program główny:

 1. Dodano interaktywną przeglądarkę modeli w technologii BIM.

 2. Rozbudowano import projektów zapisanych w formacie IFC.

 3. Wprowadzono mechanizm sygnalizacji nieprawidłowych wartości elementów kosztorysu będących wynikiem błędów w wyrażeniach obmiarów.

 4. Dodano opcję widoku kosztorysu umożliwiającą prezentację wierszy przedmiaru/obmiaru pod opisem pozycji na widoku „Kosztorys”.

 5. Poprawiono przywracanie nakładów do pozycji z bazy KNR zarejestrowanych w liście doboru nakładów, jako wstawiane zawsze z cennika.

 6. Dodano obsługę symboli w oknie „Zmiana tekstu”.

 7. Ustawiono minimalny rozmiar okna „Dane wstawianej pozycji”.

 8. Doprecyzowano opis pola szybkiego wyszukiwania w oknie wstawiania pozycji.

 9. Na widoku szczegółowego kosztorysu inwestorskiego poprawiono prezentację danych w kolumnie „Nakład jedn.”. Powinna być stosowana precyzja prezentacji norm, a nie precyzja ilości całkowitej nakładów.

 10. Rozbudowano mechanizm pozwalający na wyłączenie wybranych nakładów z liczenia narzutów. Dodano opcję we wspólnych właściwościach zaznaczonych nakładów.

 11. Usunięto niepotrzebną informację o niedostępności pliku składowego włączonego do kosztorysu zbiorczego.

 12. Poprawiono oznaczanie znalezionych rekordów w wierszach z wytłuszczonym tekstem.

 13. Poprawiono grupowanie danych na karcie „Pozycje”.

 14. Przy liczeniu narzutów pozycji scalonej uwzględniono indywidualne narzuty pozycji kalkulacji kosztów.

 15. Poprawiono prezentację podsumowań na widokach szczegółowych zestawień nakładów w działach i pozycjach

 16. Umożliwiono kopiowanie danych z widoków karty „Zestawienia” do innych programów np. MS Excel.

 17. Zoptymalizowano prezentację selekcji działów na widoku „Podsumowanie”.


Wydruki:

 1. W panelu „Ustawienia wydruków” zmieniono tytuł grupy „Lista elementów do wydruku”.

 2. Poprawiono wydruk nagłówka i stopki wprowadzonych w edytorze charakterystyki obiektu.

 3. Uwzględniono na wydruku podział na strony charakterystyki obiektu.

 4. Poprawiono prezentację panelu „Właściwości” w oknie „Edycja szablonów” , po ustawieniu czcionki skalowania interfejsu 150%.

 5. Przywrócono możliwość wydruku pełnych wyrażeń obmiaru na wydruku „Kosztorys uproszczony”.

 6. Poprawiono prezentację wartości wynikających z pozycji na transport na wydruku zestawienia sprzętu.


Importy/eksporty:

 1. Usprawnienia importu kosztorysów i przedmiarów zapisanych w formacie PDF.

 2. Aktualizacja importów i eksportów z/do formatów ATH i ATH2.

 3. Dodano komunikat informujący o pomijanych elementach kosztorysu przy zapisie do formatów ATH i ATH2.

 4. Zaktualizowano import plików zapisanych w formacie Seko Prix (SKO) – został uwzględniony symbol „$” wykorzystywany przy definiowaniu odwołań do obmiarów innych pozycji.


Menedżer katalogów:

 1. Przy edycji katalogów własnych poprawiono powiązania materiałów pomocniczych z innymi nakładami pozycji.


Wykonanie robót:

 1. Przyspieszono odświeżanie widoków w module „Wykonane roboty”.

 2. Dodono komunikat informujący o optymalnych ustawieniach sposobu liczenia narzutów pozwalających uniknąć niedokładności rozliczania wykonanych robót.

 3. Poprawiono prezentację na pasku stanu.


Nowe katalogi

 1. KNR AT-39 Tarasy i balkony w technologii ATLAS [ATHENASOFT wyd. I 2018]

 2. KNR AT-99 Roboty budowlane różne; Rozdział 04 Burzenie z użyciem młota hydraulicznego na koparce [ATHENASOFT wyd. I 2018]


Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR-W 2-16 0607-05,06,07 - zmieniono jm. na szt. (w druku błędna jm. m2).

 • TZKNBK - poprawiono błędny indeks mp. w niektórych katalogach.

 • KNR 9-01 0104,05-01,02 - usunięto zbędną modyfikację.

 • KNR-W 2-16 - poprawiono tablicę 9902 w części opisowej.

 • KNR 0-21 4004-01 poprawiono mp. na 1,5.

 • TZKNBK XIII 148 - poprawiono jm. na szt.

 • TZKNBK XIII 154 - poprawiono jm. na m2.

 • KNR 19-01 0426-09 - poprawiono zawyżoną normę R.


sklep norma expert
demo norma expert
kurs norma expert
infolinia handlowa
Zapraszamy do naszych oddziałów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00