NORMA EXPERT


Program Norma Expert to najnowocześniejszy program do kosztorysowania, będący następcą popularnej Normy PRO. Od swojej premiery w 2010 roku, Norma Expert jest regularnie, co kwartał aktualizowana abonamentem Buduj z Głową.

Aktualna wersja programu to:

Norma EXPERT 5.12.400 - listopad 2021


W tej wersji wprowadzono następujące zmiany:

Program główny:

 • Wprowadzono mechanizm budowania struktury działów na podstawie słowników (CPV, SST, BIM), cenników CJP i obiektów oraz kosztorysów.

 • Umożliwiono wstawianie załączników (dokumentów, plików graficznych lub tekstowych) do kosztorysów. Po skorzystaniu z opcji „Włącz.” będą przenoszone w plikach zapisanych w formatach: KSTX i PRDX.

 • Rozbudowano import cenników online z serwisu INTERCENBUD o możliwość wczytania wszystkich cen podczas jednej operacji importu.

 • Usprawniono weryfikację materiałów pomocniczych przy sprawdzaniu kosztorysu.

 • Na karcie widoku KOSZTORYS dodano polecenie umożliwiające przesuwanie nakładów.

 • Umożliwiono import online cennika „Ceny robót wg KNR (Intercenbud)”.

 • Poprawiono skalowanie okna edycji czcionki i uzupełniono tłumaczenia w edytorach RTF.

 • Usunięto możliwość wywołania okna „Dostosowanie” w modułach i panelach programu.

 • Przywrócono możliwość importu online wskaźników narzutów z „Systemu” Intercenbud.

 • Poprawiono przeliczanie kosztów zakupu podanych jako wartość przy nietypowych operacjach na pozycji.

 • Skorygowano odczyt opcji z plików ATH. W niektórych sytuacjach mógł się zmieniać tytuł kolumny "Podstawa" na "Kod pozycji".

 • Umożliwiono prezentację komentarzy na karcie widoku KOSZTORYS zdefiniowanych w kolumnie „Podstawa” w PRZEDMIARZE/OBMIARZE.

 • Ujednolicono obsługę strzałek lewo/prawo w czasie edycji danych w komórkach na widokach.

 • Usprawniono obsługę robocizny przy kopiowaniu pozycji z innego kosztorysu. W przypadku wstawiania pozycji do kosztorysu z wyłączoną opcją "Robocizna razem" będzie wstawiana robocizna z kosztorysu źródłowego.

 • Poprawiono obsługę opcji "Dodawaj nazwę do opisu pozycji". W nietypowych sytuacjach mogła być nieaktywna.


BIM:

 • Rozszerzono możliwości prezentacji danych właściwości obiektów wyświetlanych w panelu „Lista”.

 • Umożliwiono wstawianie materiałów zapisanych w obiekcie jako podpozycji pozycji scalonej.

 • Dodano możliwość ustawiania kodów klasyfikacji wg typów IFC.


Przedmiary:

 • Dodano menu kontekstowe dla obmiaru dodatkowego.

 • Umożliwiono upraszczanie pozycji na karcie widoku PRZEDMIAR/OBMIAR.

 • W panelu właściwości „Definicje i wzory” zablokowano edycję. Zmiany będzie można wprowadzać tylko z poziomu okna „Edytor definicji i wzorów”.


Wydruki:

 • Umożliwiono wydruk załączników powiązanych z kosztorysem.

 • Do parametrów wydruku dodano opcję pozwalającą ukryć podstawy wyceny.

 • Rozbudowano wydruk kosztorysu szczegółowego o komentarze obmiarów z kolumny „Podstawa”.

 • Dodano opcję sterującą wydrukiem parametrów techniczno-ekonomicznych w szablonie "Same działy i pozycje".

 • Umożliwiono wydruk kolumny „Nazwa dostawcy” na zestawieniach RMS.

 • Na wydrukach zestawień RMSO poprawiono wydruk pionowych linii w wierszu RAZEM.


Zmiany w oknie „Wstawianie pozycji”:

 • Usprawniono automatyczne dopasowanie szerokości kolumny „Podstawa”.

 • Poprawiono prezentację przy skalowaniu czcionki 150% i 250%.

 • Dodano obsługę „Pinezki” w układzie graficznym grup katalogowych i poprawiono obsługę powyżej 4 poziomu.


Nowe katalogi:

 • KNR AT-57 Montaż paneli fotowoltaicznych [ATHENASOFT wyd. I 2021]

 • KNR K-49 Nowe technologie. Roboty budowlane w systemie Porotherm. Ściany w systemach Porotherm Profi i Porotherm DRYFIX [KOPRINET wyd. III 2021]


Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 19-01 0616 - poprawiono błędną j.m. styropianu (błąd w druku katalogu).

 • KNR AT-50 0108 - poprawiono błędne normy S.

 • KNR AT-51 0304 - poprawiono wariantowe materiały.

 • KNR 2-02 0290 - poprawiono nazwy wariantów, różniły się od występujących rodzajów prętów.

 • KNR AT-43 0109-07 - usunięto niepotrzebną wełnę mineralną.

 • KNR AT-43 0116 - poprawiono materiały.


sklep norma expert
demo norma expert
kurs norma expert
infolinia handlowa
Zapraszamy do naszych oddziałów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00