NORMA EXPERT


Program Norma Expert to najnowocześniejszy program do kosztorysowania, będący następcą popularnej Normy PRO. Od swojej premiery w 2010 roku, Norma Expert jest regularnie, co kwartał aktualizowana abonamentem Buduj z Głową.

Aktualna wersja programu to:

Norma EXPERT 5.9.200 - maj 2018


W tej wersji wprowadzono następujące zmiany:

Program główny:

 1. Dodano możliwość definiowania numeru specyfikacji technicznej dla działu.

 2. Do aktualizacji cen jednostkowych pozycji dodano metodę wyceny tylko według opisu pozycji (w przypadku braku podstaw).

 3. Zoptymalizowano wyświetlanie danych na stronie startowej po zmianie skalowania czcionki interfejsu.

 4. Na stronie startowej poprawiono prezentację podpowiedzi wyświetlanych na liście ostatnio używanych kosztorysów – będzie pokazywana pełna nazwa.

 5. Zoptymalizowano obsługę kosztorysów z dużą liczbą grafik w przedmiarze/obmiarze.

 6. Zabezpieczono program przed obsługą uszkodzonych plików kopii awaryjnych.

 7. Ustawiono wyśrodkowanie tekstu w kolumnie „j.m.” w wierszach podsumowania pozycji.

 8. W oknie „Wstawianie pozycji” zmieniono prezentację w kolumnie „Gdzie” w przypadku, gdy wyszukana pozycja pochodzi z kosztorysu. Zamiast opisu kosztorysu będzie wyświetlana nazwa pliku.

 9. Poprawiono sortowanie znalezionych wg opisu wyników wyszukiwania w oknie „Wstawianie pozycji”.

 10. Przy upraszczaniu pozycji zawierających dodatkowe obmiary i usunięciu RMSO będą również kasowane dodatkowe obmiary.

 11. W oknie „Szukanie pozycji”, w polu „Opis” (grupa „Wyszukiwanie zaawansowane”) dodano odstępy pomiędzy wierszami opisu pozycji.

 12. Poprawiono prezentację podsumowania wierszy obmiarowych na widoku kosztorysu w przypadku długich wyliczeń niemieszczących się w jednym wierszu. Wartość obmiaru wyświetlana będzie na końcu wyliczeń.

 13. Dodano podświetlenie działu po użyciu opcji „Idź do…” na karcie „Zestawienia” – widok TES.

 14. Dla widoku podsumowania dodano wykresy kołowe kosztów bezpośrednich RMS i nakładów z narzutami.


Wydruki:

 1. Dodano możliwość wydruku numerów specyfikacji technicznych zdefiniowanych w działach.

 2. Poprawiono prezentację podsumowania wiersza obmiarowego na wydrukach kosztorysu.

 3. Zmieniono rozmieszczenie opcji „Kosztorys inwestorski” i „Szczegółowy kosztorys inwestorski” w panelu „Ustawienia wydruków”.

 4. Poprawiono prezentację podsumowań na zestawieniach RMS – nie będą uwzględniane nakłady z ukrytych pozycji kalkulacji kosztów.

 5. Przywrócono możliwość wydruku w spisie treści „Charakterystyki obiektu” i „Klauzuli o uzgodnieniu kosztorysu”.

 6. W edytorze szablonów wycentrowano linie w rozwijanych listach grubości linii.

 7. Przywrócono możliwość zmiany szerokości linii w szablonach tabelarycznych z poziomu wstążki poleceń.

 8. Poprawiono wydruki z wyłączeniem kwot - nie były ukrywane wszystkie kwoty w podsumowaniach.


Import/eksport kosztorysów:

 1. Dostosowano mechanizm aktualizacji importowanych wymiarów do współpracy z BIM.

 2. Usunięto problem z właściwym odczytem pliku zapisanego w formacie wymiany MS-Project w wersji programu z zainstalowanym polskim pakietem językowym.

 3. Poprawiono import pozycji kalkulacji kosztów z formatów ATH i ATH2. Niepotrzebnie ustawiano domyślnie opcję „Mnóż przez obmiar pozycji scalonej”.

 4. Rozbudowa eksportu kosztorysu do formatu pliku wymiany MS-Project (XML) - uwzględniono dane rozliczenia wykonanych robót (tylko dla eksportu „Pozycjami”), dodano eksport „Wg kluczy planu działów”, dodano eksport „Wg kluczy wykonawczych i lokalizacji”, przy imporcie „Działami” nakłady podpozycji kalkulacji kosztów pozycji scalonych będą przypisywane do zadania, poprawiono eksport kalendarza bazowego - dni świąteczne będą uwzględniane jako wolne od pracy.


Menedżer katalogów:

 1. W menedżerze katalogów w panelu „Nakłady poziomu” usprawniono obsługę wiersza automatycznego filtra. W kolumnie „Nazwa” ustawiono filtrowanie „Zawiera”, a w pozostałych kolumnach „Rozpoczyna się od”.


Przeglądarka BIM:

 1. Umożliwiono prezentację kilku projektów BIM w jednym oknie przeglądarki.

 2. Do panelu właściwości wybranego elementu dodano okienko z informacjami o lokalizacji.

 3. Wprowadzono opcję pozwalającą ustawić jako domyślne wymiary zapisane w pliku IFC zamiast wyliczonych z geometrii.

 4. Dodano parametr sterujący sumowaniem wymiarów w grupach elementów.

 5. Umożliwiono rozszerzenie listy wymiarów i materiałów na podstawie właściwości obiektu.

 6. Dodano możliwość wyłączenia lub uproszczenia prezentacji graficznej wybranych typów elementów w celu zaoszczędzenia zasobów pamięci.

 7. Zablokowano możliwość wykonywania pomiarów na karcie widoku „PROJEKT”.

 8. Wyłączono prezentację skrótów w przeglądarce pokazywanych po wciśnięciu przycisku ALT.

 9. Odseparowano działanie przewijania myszką w obszarze drzewa nawigacji i modelu.


Przedmiary:

 1. Wymiary zaimportowane z przeglądarki BIM do wierszy obmiarów będą prezentowane jako linki. Ich użycie umożliwi zaprezentowanie obiektu na widoku 3D.

 2. Dodano zarządzanie projektami BIM dołączonymi do kosztorysu z poziomu karty widoku „Przedmiar” i „Kosztorys”.

 3. Zoptymalizowano kopiowanie pozycji zawierających dane z modułu „Wykopy”.

 4. Poprawiono kopiowanie pozycji zawierających w obmiarach funkcję „int” z odwołaniami do obmiarów pozycji.

 5. Usunięto zbędny operator „+” poprzedzający wzory matematyczne wstawiane z panelu „Definicje i wzory”.

 6. Poprawiono ustawienia odwołań do wymiarów z BIM po edycji wyrażenia na widoku „Przedmiar/Obmiar”.

 7. Zaktualizowano plik odpowiedzialny za konfigurację importu obmiarów.


Import PDF:

 1. Usprawniono rozpoznawanie pozycji scalonych.

 2. Umożliwiono wczytywanie mnożników obmiarów z plików wydrukowanych do formatu PDF z programu Kobra.

 3. Rozbudowano import o możliwość tolerowania niedoskonałości wydruków kosztorysów zapisanych w formacie PDF.

 4. Zabezpieczono program przed obsługą uszkodzonych plików PDF.


Nowe katalogi

 1. KNR AT-47 Instalacje sanitarne i technologiczne systemów rurowych o złączach zaprasowywanych [ATHENASOFT wyd. I 2018]


Ważniejsze poprawki i zmiany w katalogach:

 • KNR 2-16 i KNR-W 2-16 poprawiono współczynniki wyświetlane przy wyborze modyfikacji ze względu na wysokość.

 • KNNR 4 1601 - 1604 - zamieniono powielone tablice na warianty.

 • KNR AT-39 0110 - poprawiono materiały i inne drobne poprawki w katalogu.

 • NNRNKB 202 21 - zamieniono powielone tablice na kolejny poziom pozycji lub na warianty.

 • KNR K-05 - uaktualniono do IV wydania.

 • KNR 19-01 03,04 - zamieniono powielone tablice na warianty.

 • KNR 19-01 0319-08,09 - poprawiono zawyżone 100x normy R i siatki Rabitza (błąd w druku).

 • TZKNBK XVI i XVIm - kompleksowy przegląd i poprawa błędów.


sklep norma expert
demo norma expert
kurs norma expert
infolinia handlowa
Zapraszamy do naszych oddziałów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00